Wycinka drzew na działce budowlanej – jak to zrobić legalnie?

Written by

wycinka drzew na działce budowlanej

Zakup własnej działki budowlanej to pierwszy krok do spełnienia marzenia o budowie domu. Niestety, niekiedy znajdujące się na niej drzewa lub krzewy mogą skutecznie utrudnić prace. Co zrobić w takiej sytuacji? Niezbędne może okazać się całkowite usunięcie drzewa lub krzewu. Musisz jednak pamiętać, że samowolne usuwanie drzew na własnej działce budowlanej nie zawsze jest możliwe. W kilku przypadkach konieczne będzie złożenie wniosku o pozwolenie na wycinkę. Poniżej znajdziesz wszelkie informacje na ten temat, dzięki którym uzyskasz zezwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu i unikniesz dużych kar.

W jakich przypadkach można wyciąć drzewo lub krzew na działce budowlanej bez pozwolenia?

W wielu przypadkach do wycięcia drzewa na działce budowlanej nie jest potrzebne pozwolenie, a jedynie zgłoszenie tego faktu w urzędzie miasta lub gminy. Warunek jest jeden – celem wycinki nie może być prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli więc chcesz przeprowadzić prace w celach prywatnych, możesz zgłosić zamiar wycinki drzew bez zezwolenia w przypadku:

 • drzew lub krzewów owocowych;
 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, jeśli zajmują powierzchnię mniejszą niż 25 m2;
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin;
 • drzew lub krzewów złamanych lub przewróconych;
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Wyjątek stanowią sytuacje, w których drzewa lub krzewy znajdują się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenach zieleni albo w pasie drogowym drogi publicznej. Wtedy będziesz musiał uzyskać pozwolenie na ich usunięcie.

Pozwolenie na wycinkę drzew na działce budowlanej – kiedy okażę się niezbędne?

Poza wymienionymi wyżej przykładami, istnieje jeszcze jedna kwestia, o której warto powiedzieć. O tym, czy będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa, zadecyduje nazwa gatunku drzewa lub krzewu i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi. Pozwolenie na wycięcie okaże się niezbędne, jeżeli wartość ta przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli obwód pnia konkretnego drzewa nie przekracza powyższych wartości, wniosek o wydanie zezwolenia nie będzie potrzebny. Wystarczy tylko zgłosić wycinkę w odpowiednim urzędzie.

Jak i gdzie złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę?

Jak widzisz, nie każde drzewo lub krzew można wyciąć bez pozwolenia na działce budowlanej. W niektórych przypadkach trzeba złożyć wniosek o wycinkę drzewa do prezydenta, wójta lub burmistrza. Powinien on zawierać następujące informacje:

 • imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości,
 • oświadczenie o prawie własności nieruchomości;
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu przeznaczonego do wycinki;
 • obwód pnia drzewa (mierzony na wysokości 130 cm);
 • przeznaczenie terenu działki (w tym wypadku działka budowlana);
 • przyczynę i termin wycinki drzew na działce;
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte drzewa i krzewy;
 • rysunek określający usytuowanie drzewa lub krzewu.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę należy złożyć do urzędu miasta lub gminy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wycinka drzew i krzewów dotyczy nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wtedy wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa powinno złożyć się w wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków.

Urząd ma 30 dni na wydanie pozwolenia na wycięcie drzew (po wcześniejszym przeprowadzeniu oględzin) – po tym czasie zostanie podany termin wycinki drzew. Decyzja odmowna dotyczy najczęściej konkretnego terminu – od 1 marca do 15 października, kiedy ma miejsce okres ochrony miejsc lęgowych ptaków.

Wycinka drzew na działce budowlanej – opłaty i kary za nielegalne usunięcie drzewa

Usunięcie drzewa może nastąpić po wydaniu zezwolenia. W takiej sytuacji, jeszcze przed rozpoczęciem wycinki, należy uiścić opłatę za usunięcie drzewa. Kwota, jaką zapłacisz za wycinkę, zależy od gatunku drzewa oraz obwodu jego pnia mierzonego na wysokości 130 cm – może to być od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. 

Pamiętaj, że za wycięcie drzewa bez zezwolenia, czyli samowolna wycinka drzew, grozi kara pieniężna, która wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa zgodnie z prawem, czyli z pozwoleniem na wycinkę drzew. Warto więc dowiedzieć się, czy możesz przeprowadzić wycinkę drzew na własnej posesji i przed rozpoczęciem prac zgłosić taki zamiar albo uzyskać pozwolenie na wycinkę. W zdecydowanej większości przypadków nie powinno być z tym większych problemów, a w razie wątpliwości warto skonsultować się ze specjalistą lub skontaktować się bezpośrednio z urzędem miasta lub gminy.

Po więcej informacji dotyczących wycinki drzew, robót ziemnych lub innych naszych usług zapraszamy na naszego bloga gdzie w sposób szczegółowy i prosty przedstawiamy poszczególne aspekty związane z naszymi działaniami. 


A jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w związku z usunięciem drzewa albo chciałbyś skorzystać z usług specjalistów w tej dziedzinie? Zapraszamy do kontaktu! Działamy w pełni legalnie, w oparciu o przepisy prawa polskiego i UE, a wszelkie nasze działania są bezpieczne i w stu procentach profesjonalne. Pomożemy Ci pozbyć się drzewa lub krzewu, nie łamiąc obowiązujących w naszym kraju reguł i nie narażając Cię na ewentualne kary pieniężne!

Last modified: 9 kwietnia, 2024