Co to jest drenaż opaskowy?

Written by

drenaż opaskowy

Drenaż opaskowy to specjalistyczny system odprowadzania wody, który instaluje się wokół fundamentów budynku. Jego głównym celem jest zabezpieczenie konstrukcji przed negatywnymi skutkami nadmiaru wody, takimi jak zawilgocenie, erozja i osłabienie struktury fundamentów. 

Drenaż opaskowy (Lub też pierścieniowy) składa się z rur drenażowych, które otaczają odwadniany budynek poprzez ograniczanie dopływającej do niego wody. Rury są zakopane wokół budynku na głębokości odpowiadającej dolnej części fundamentów i zbierają wodę opadową oraz wody gruntowe i kierują ją z dala od budynku, zwykle do studni chłonnych lub systemów odprowadzających wodę deszczową.

Ta metoda drenażu jest kluczowym elementem ochrony budynków narażonych na problemy z odpływem wody. Dzięki odpowiednio zaprojektowanemu i zainstalowanemu systemowi, możliwe jest uniknięcie poważnych problemów konstrukcyjnych, takich jak pęknięcia fundamentów, osiadanie budynku czy rozwój pleśni i grzybów w piwnicach.

Drenaż opaskowy – przekrój

Drenaż opaskowy - przekrój

Na samej górze znajduje się warstwa nawierzchniowa, która może być trawą, asfaltem lub innym materiałem wykończeniowym. Bezpośrednio pod nią leży warstwa gleby, której zadaniem jest ochrona głębszych elementów systemu przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pod glebą umieszczone są warstwy filtrujące, takie jak żwir lub kruszywo, które pomagają w odprowadzaniu wody i zapobiegają zatykaniu rur drenażowych.

Rury drenażowe są kluczowym elementem systemu i są zwykle wykonane z tworzywa sztucznego, które jest odporne na korozję. Rury te mają perforacje, które pozwalają na zbieranie wody z otaczającej je gleby. Cały system jest często owinięty geowłókniną, która działa jako filtr, zapobiegając dostawaniu się drobnych cząstek gleby do rur i ich zatykaniu.

Na najniższym poziomie znajduje się strefa odprowadzająca wodę, która kieruje zebraną wodę z dala od fundamentów budynku. Może to być system studni chłonnych, rowów odwadniających lub połączenie z miejską kanalizacją deszczową.

Drenaż opaskowy – kiedy jest potrzebny?

Drenaż opaskowy jest niezbędny przy domach z piwnicą oraz bez niej podczas gdy wymagają tego warunki podniesionego poziomu wód gruntowych lub o intensywnych opadach deszczu albo niekorzystnych warunków krajobrazowych stanowiących ryzyko podtopień struktur.

Drenaż opaskowy w glebie gliniastej

Gleba gliniasta posiada zbitą strukturę co stanowi problemy z przepuszczalnością wody.

Drenaż opaskowy nie sprawdzi się na terenach gdzie występują grunty spoiste takie jak glina, ponieważ woda opadowa będzie gromadzić się w zasypce, skąd przez utrudnioną filtrację nie przedostanie się do drenażu i zacznie spływać po ścianie budynku oraz zawilgacać mur. W takim terenie do zwalczania wody z opadów idealnie sprawdzi się drenaż powierzchniowy.

Rodzaje drenażu opaskowego

Rodzaje drenażu opaskowego

Drenaż opaskowy może przybierać różne formy, w zależności od specyficznych potrzeb i warunków terenowych. Struktura drenażu jaką zastosujemy powinna być dostosowana do specyficznych warunków terenowych. Główne typy drenażu przedstawiliśmy w wpisie o drenażu działki gliniastej. Są to:

Drenaż tradycyjny: Polega na instalacji rur perforowanych wokół fundamentów, które zbierają wodę i kierują ją do systemu odprowadzającego. Jest to najczęściej stosowany typ drenażu opaskowego.

Drenaż francuski: Wykorzystuje rury otoczone żwirem lub innymi materiałami filtrującymi, które wspomagają odprowadzanie wody. Jest idealny dla terenów o wysokim poziomie wód gruntowych.

Drenaż z rurami podciśnieniowymi: W bardziej zaawansowanych systemach stosuje się rury, które wykorzystują podciśnienie do efektywnego odprowadzania wody z gleby wokół fundamentów.

Drenaż z odwodnieniem liniowym: W niektórych przypadkach drenaż opaskowy może być połączony z systemami odwodnienia liniowego, aby skuteczniej odprowadzać wodę z większych powierzchni wokół budynku.

Ile wody może odprowadzić drenaż opaskowy?

Ilość wody, którą drenaż opaskowy jest w stanie odprowadzić, zależy od kilku czynników, takich jak rozmiar systemu, rodzaj gleby i poziom opadów w danym regionie. 

Dobrze zaprojektowany system drenażowy jest w stanie odprowadzić nawet 200 litrów wody na godzinę. W przypadku intensywnych opadów deszczu, system może być zaprojektowany tak, aby poradzić sobie z jeszcze większymi ilościami wody, zapobiegając jej gromadzeniu się wokół fundamentów.

Warto również uwzględnić zdolność gleby do absorbowania wody. Gleby piaszczyste mogą szybko przepuszczać wodę, co zwiększa efektywność drenażu. Natomiast gleby gliniaste mogą wymagać dodatkowych warstw filtrujących i głębszych wykopów, aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody.

Jak wykonać drenaż opaskowy?

Jak wykonać drenaż opaskowy?

Wykonanie drenażu opaskowego wymaga precyzyjnego planowania i dokładnego wykonania, aby system był skuteczny i trwały. Całość procesu wykonania przedstawiliśmy w naszym poradniku Jak samodzielnie zbudować system drenażowy?

Wybór materiałów do drenażu opaskowego

Wybór odpowiednich materiałów jest kluczowy dla efektywności i trwałości systemu drenażowego. Oto kilka podstawowych elementów, które należy uwzględnić:

Rury drenażowe: jakie wybrać?: 

 • Perforowane: Rury z otworami lub szczelinami pozwalają wodzie na swobodne wchodzenie do systemu drenażowego z otaczającej gleby. To jest kluczowe dla efektywnego zbierania i odprowadzania wody.
 • Odporne na korozję: Rury powinny być wykonane z materiału, który jest odporny na korozję i nie ulega degradacji pod wpływem wody i chemikaliów zawartych w glebie. PVC i polietylen to popularne wybory ze względu na swoją trwałość i wytrzymałość.
 • Elastyczne lub sztywne: W zależności od specyficznych wymagań projektu, można wybrać rury elastyczne, które są łatwiejsze do instalacji w nierównym terenie, lub sztywne, które zapewniają większą stabilność i trwałość w wymagających warunkach.
 • Odpowiednia średnica: Średnica rur powinna być dobrana w zależności od ilości wody, którą system musi odprowadzać. W typowych instalacjach domowych używa się rur o średnicy od 100 mm do 150 mm.

Geowłóknina: kluczowy element drenażu

 • Ochrona przed zanieczyszczeniami: Geowłóknina skutecznie filtruje drobne cząstki gleby, co zapobiega zatykaniu systemu drenażowego i utrzymuje jego efektywność przez długi czas.
 • Stabilność systemu: Poprawia stabilność całego systemu drenażowego, utrzymując rury i materiał filtrujący na miejscu, nawet w warunkach wysokiej wilgotności i zmiennych obciążeń.
 • Odporność na rozerwanie: Wysokiej jakości geowłóknina jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i rozerwanie, co zapewnia długotrwałą ochronę systemu.
 • Łatwość instalacji: Geowłóknina jest elastyczna i łatwa do instalacji wokół rur drenażowych, co przyspiesza proces instalacji i zmniejsza ryzyko błędów.

Wybór żwiru i materiałów filtrujących

 • Rozmiar ziaren: Żwir o większych ziarnach (od 10 do 20 mm) jest idealny do drenażu, ponieważ zapewnia odpowiednią przepuszczalność i przestrzeń do przepływu wody. Drobniejszy materiał może powodować zatkanie systemu.
 • Odporność na degradację: Wybieraj materiały, które są odporne na degradację i erozję, aby zapewnić długotrwałą skuteczność systemu drenażowego.
 • Lokalna dostępność: Warto rozważyć użycie materiałów dostępnych lokalnie, co może obniżyć koszty i czas transportu. W niektórych przypadkach, użycie lokalnych materiałów może również wspierać lepsze dostosowanie do specyficznych warunków glebowych.
 • Łatwość instalacji: Materiały filtrujące powinny być łatwe do umieszczenia wokół rur drenażowych i wypełnienia rowów, aby zapewnić efektywną instalację i stabilność systemu.

Studnie chłonne: 

W przypadku, gdy system drenażowy nie może być bezpośrednio połączony z kanalizacją, studnie chłonne mogą być użyte do przechowywania i stopniowego odprowadzania zebranego nadmiaru wody.

Drenaż opaskowy – cena

Koszt instalacji drenażu opaskowego może się znacznie różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rozmiar projektu, typ gleby i wybrane materiały.

Ile kosztuje metr drenażu opaskowego?

Średni koszt instalacji metra drenażu opaskowego może wynosić od 150 do 300 PLN, w zależności od użytych materiałów i złożoności instalacji. Koszt ten obejmuje wykop, rury drenażowe, żwir i geowłókninę, ale nie uwzględnia kosztów robocizny, które mogą się różnić w zależności od lokalnych stawek i wymagań projektu.

Podsumowując, inwestycja w drenaż opaskowy jest kluczowa dla ochrony budynków przed wilgocią i uszkodzeniami, co w dłuższej perspektywie może przynieść znaczące oszczędności i zwiększyć wartość nieruchomości.

Po więcej informacji dotyczących robót ziemnych, usług ogrodniczych lub innych naszych usług zapraszamy na naszego bloga gdzie w sposób szczegółowy i prosty przedstawiamy poszczególne aspekty związane z naszymi działaniami.
Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w związku z pracami ziemnymi albo chciałbyś skorzystać z usług specjalistów w tej dziedzinie?

Zapraszamy do kontaktu! Działamy w pełni legalnie, w oparciu o przepisy prawa polskiego i UE, a wszelkie nasze działania są bezpieczne i w stu procentach profesjonalne. Pomożemy Ci w kwestii przeprowadzenia robót ziemnych, nie łamiąc obowiązujących w naszym kraju reguł i nie narażając Cię na ewentualne kary pieniężne!

Last modified: 10 czerwca, 2024