Ile kosztuje pozwolenie na wycinkę drzew? Poznaj koszty w 2023/2024 roku

Written by

Ile kosztuje pozwolenie na wycinkę drzew

Do wycięcia drzewa lub krzewu na własnej posesji niekiedy należy uzyskać pozwolenie. Wiąże się to nie tylko z kilkoma obowiązkami natury formalnej, jak złożenie wniosku o zezwolenie na wycinkę, ale także koniecznością dokonania opłaty za usunięcie drzewa. Warto dowiedzieć się na ten temat jak najwięcej, by uniknąć kary za nielegalną wycinkę, która może okazać się bardzo kosztowna. Sprawdź, kiedy niezbędne będzie pozwolenie na wycięcie drzew, jak o nie wnioskować i jakie były opłaty za wycinkę drzew w 2023 i jakie będą w nadchodzącym 2024 roku!

Zezwolenie na wycięcie drzewa na prywatnej posesji – kiedy będzie potrzebne?

O tym, czy będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzew, decyduje przede wszystkim obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm. Wniosek do urzędu musisz złożyć w formie zgłoszenia, jeżeli obwód drzewa przekracza:

  • 80 cm (w przypadku takich drzew, jak topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty);
  • 65 cm (w przypadku takich drzew, jak kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny);
  • 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew).

Bardzo istotny okazuje się również obwód drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, ponieważ pozwoli on poznać stawki opłat za wycięcie drzewa. O szczegółach powiemy nieco później.

Warto również dodać, że wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa będzie niezbędne w sytuacji, gdy rośliny znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej oraz na obszarach objętych ochroną krajobrazową, w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrodniczego.

Czy osoba fizyczna płaci za wycinkę drzew?

Tak, ale tylko w przypadku, gdy urząd odmówił osobie fizycznej zgody po zgłoszeniu zamiaru usunięcia drzewa. W takiej sytuacji (albo gdy drzewo posiada określony obwód pnia) niezbędne jest złożenie wniosku o wydanie zezwolenia, a co za tym idzie – uiszczenie opłaty.

Zasady te dotyczą także przedsiębiorców oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Jak i gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu?

Aby uzyskać zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów, należy złożyć stosowny wniosek – w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub gminy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której usuwa się drzewa lub krzewy z nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wtedy wniosek należy złożyć do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków.

Wraz z wnioskiem należy złożyć również inne dokumenty – przede wszystkim mapy, zdjęcia, a także oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością. Zanim otrzymasz zgodę na wycinkę urzędnik (w wyznaczonym terminie) dokona oględzin. Jeżeli wniosek o zgodę na wycinkę zostanie rozpatrzony pozytywnie, uzyskasz decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa i tym samym pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Niestety, Twoim obowiązkiem będzie uiszczenie stosownej opłaty.

Ile kosztuje wycięcie drzewa na prywatnej posesji? Sprawdź opłaty za wycinkę w 2023/2024 roku

Jak wspomnieliśmy wcześniej, wysokość opłaty jest uzależniona od liczby cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm. Warto zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów z dnia 3 lipca 2017 r., w którym wyodrębniono dwie wielkości obwodu pnia drzewa, od których zależy wysokość opłaty – do 100 cm i od 101 cm. Wysokość opłaty uzależniona jest też od nazwy gatunku lub odmiany drzewa.

  • Grupa 1 – kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, wierzba.

Stawka za 1 cm obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm wynosi 12 zł (obwód do 100 cm) lub 15 zł (obwód od 101 cm).

  • Grupa 2 – brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja trójcierniowa, jesion, jodła -z wyjątkiem jodły koreańskiej, kasztan jadalny, kasztanowiec – pozostałe gatunki, klon czerwony, klon jawor, klon zwyczajny, lipa, metasekwoja chińska, modrzew, olcha, orzech, sofora chińska, sosna, sumak, świerk, wiąz, wiśnia.

Stawka za 1 cm obwodu pnia drzewa  na wysokości 130 cm wynosi 25 zł (obwód do 100 cm) lub 30 zł (obwód od 101 cm).

  • Grupa 3 – ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb.

Stawka za 1 cm obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm wynosi 55 zł (obwód do 100 cm) lub 70 zł (obwód od 101 cm).

  • Grupa 4 – cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb – pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni.

Stawka za 1 cm obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm wynosi 170 zł (obwód do 100 cm) lub 210 zł (obwód od 101 cm).

  • Grupa 5 – pozostałe gatunki drzew.

Stawka za 1 cm obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm wynosi 25 zł (obwód do 100 cm) lub 30 zł (obwód od 101 cm).

Pamiętaj! Jeżeli drzewo posiada kilka pni, zmierz obwód każdego z nich. Z kolei w sytuacji, gdy go nie posiada, za obwód pnia drzewa przyjmuje się wartość mierzoną bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu są osoby, które nie muszą składać wniosku o pozwolenie na wycięcie, a jedynie zgłaszać taki zamiar.

Jak obliczyć koszt wycinki drzewa?

To bardzo proste. Wystarczy pomnożyć stawkę przez obwód pnia usuwanego drzewa. Jeżeli np. wycinasz sosnę, która posiada obwód 80 cm, zapłacisz 2000 zł. Z kolei w przypadku usuwania kasztanowca zwyczajnego o obwodzie pnia 120 cm opłata wyniesie 1800 zł.

Pamiętaj! Wycięcie drzewa bez zezwolenia wiąże się z wysoką grzywną. Jej wielkość równa się dwukrotnej opłacie za usunięcie drzewa – dla wspomnianej w powyższym przykładzie sosny będzie to nie 2000 zł, a 4000 zł. Co więcej, przekroczenie terminu opłaty za wycinkę wiąże się z naliczeniem odsetek.

Po więcej informacji dotyczących wycinki drzew, robót ziemnych lub innych naszych usług zapraszamy na naszego bloga gdzie w sposób szczegółowy i prosty przedstawiamy poszczególne aspekty związane z naszymi działaniami. 

A jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w związku z usunięciem drzewa albo chciałbyś skorzystać z usług specjalistów w tej dziedzinie? Zapraszamy do kontaktu! Działamy w pełni legalnie, w oparciu o przepisy prawa polskiego i UE, a wszelkie nasze działania są bezpieczne i w stu procentach profesjonalne. Pomożemy Ci pozbyć się drzewa lub krzewu, nie łamiąc obowiązujących w naszym kraju reguł i nie narażając Cię na ewentualne kary pieniężne!

Last modified: 9 kwietnia, 2024