Jak wygląda Budowa drogi – Przepisy

Written by

budowa drogi

Budowa dróg to niezwykle istotny proces, który wymaga ścisłego przestrzegania przepisów i norm prawnych. Od momentu opracowania projektu do finalnych prac wykończeniowych, każdy etap musi być zgodny z obowiązującymi regulacjami, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz trwałość infrastruktury.

Pierwszym krokiem w budowie drogi jest gruntowna analiza przepisów drogowych, które określają warunki techniczne i formalne, jakim musi odpowiadać infrastruktura drogowa. Każdy inwestor powinien zdawać sobie sprawę z konieczności uzyskania odpowiednich pozwoleń oraz zatwierdzeń na etapie planowania i realizacji projektu.

W kontekście budowy zjazdu z drogi publicznej, istnieją szczegółowe wytyczne dotyczące kształtowania oraz bezpieczeństwa tego elementu infrastruktury. Przepisy precyzyjnie określają parametry zjazdu, takie jak nachylenie, szerokość, czy rodzaj nawierzchni, które mają istotny wpływ na komfort i bezpieczeństwo korzystania z drogi.

Zrozumienie najważniejszych aspektów budowy dróg według przepisów jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w projekcie drogowym.

Aspekty prawne budowy drogi

Droga wewnętrzna to droga, która służy do ruchu wewnętrznego i nie jest zaliczona do dróg publicznych. Budowa takiej drogi wiąże się z pewnymi formalnościami i wymogami prawnymi, które należy spełnić.

Czy budowa drogi wewnętrznej wymaga pozwolenia?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od kilku czynników, takich jak:

 • Przeznaczenie drogi: Drogi wewnętrzne, z których korzystają wyłącznie mieszkańcy danego osiedla lub posesji, nie wymagają pozwolenia na budowę. Z kolei budowa drogi wewnętrznej, z których korzystają osoby trzecie, np. służby ratunkowe, mogą wymagać pozwolenia.
 • Lokalizacja drogi: Budowa drogi w granicach działki nie wymaga pozwolenia na budowę. Z kolei drogi, które przebiegają przez kilka działek lub są zlokalizowane w pasie drogowym, mogą wymagać pozwolenia.
 • Parametry techniczne drogi: Drogi wewnętrzne o niewielkich parametrach technicznych, np. szerokości do 5 metrów, nie wymagają pozwolenia na budowę. Z kolei drogi o większych parametrach technicznych mogą wymagać pozwolenia.

NATOMIAST:

Ponieważ proces tworzenia drogi wewnętrznej wymaga wykonania prac budowlanych, takich jak utwardzenie terenu i położenie odpowiedniej nawierzchni, niezbędne jest uzyskanie zezwolenia od właściwych organów administracyjnych, którymi będą adekwatne urzędy gminne lub powiatowe.

Starostwo Powiatowe ma 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dodatkowe informacje:

 • W przypadku budowy drogi, która nie wymaga pozwolenia na budowę,

(tj. drogi, na których nie będziemy utwardzać terenu i/lub kłaść nawierzchni) należy dokonać zgłoszenia w Starostwie Powiatowym.

 • Wniosek o pozwolenie na budowę można złożyć elektronicznie za pomocą platformy e-Budownictwo.
 • Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego można znaleźć wzory wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszenia budowy.

Budowa drogi wewnętrznej – przepisy

budowa drogi wewnętrznej przepisy

Ustawa Prawo budowlane określa, jakie formalności należy spełnić, aby wybudować drogę wewnętrzną. W przypadku dróg, które nie wymagają pozwolenia na budowę, należy dokonać zgłoszenia w starostwie powiatowym. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Informację o inwestorze
 • Informację o lokalizacji i parametrach technicznych drogi
 • Projekt budowlany
 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

W przypadku dróg, które wymagają pozwolenia na budowę, należy złożyć wniosek o pozwolenie w starostwie powiatowym. Wniosek powinien zawierać:

 • Informację o inwestorze
 • Informację o lokalizacji i parametrach technicznych drogi
 • Projekt budowlany
 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Opinie i uzgodnienia

Dzięki opisanym wyżej przepisom możemy rozpatrzyć każdy przypadek budowy drogi jaki nas interesuje i uzyskać informację o dalszym postępowaniu w zależności od tego jaka budowa drogi nas interesuje. Na przykład:

Budowa drogi w granicy działki

Budowa drogi w granicy działki nie wymaga pozwolenia na budowę, jeśli droga ta nie będzie służyć do ruchu kołowego osób trzecich. W takim przypadku należy jedynie dokonać zgłoszenia w starostwie powiatowym.

Budowa drogi prywatnej

Budowa drogi prywatnej, która nie będzie służyć do ruchu kołowego osób trzecich, nie wymaga pozwolenia na budowę. W takim przypadku należy jedynie dokonać zgłoszenia w starostwie powiatowym.

Budowa drogi dojazdowej

Budowa drogi dojazdowej do posesji może wymagać pozwolenia na budowę, jeśli droga ta będzie przebiegać przez kilka działek lub będzie zlokalizowana w pasie drogowym. W takim przypadku należy złożyć wniosek o pozwolenie w starostwie powiatowym.

Budowa zjazdu z drogi gminnej

Budowa zjazdu z drogi gminnej wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi. Zarządcą drogi gminnej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Zarządca drogi może wydać zezwolenie, jeśli zjazd nie będzie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Budowa zjazdu z drogi powiatowej

Budowa zjazdu z drogi powiatowej wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi. Zarząd powiatu wykonuje swoje obowiązki zarządcy drogi powiatowej przy pomocy właściwego organu administracji publicznej – starosty. Zarządca drogi może wydać zezwolenie, jeśli zjazd nie będzie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podsumowanie

Budowa drogi wewnętrznej wiąże się z pewnymi formalnościami i wymogami prawnymi, które należy spełnić. W zależności od specyfiki drogi, może być wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie w starostwie powiatowym. 

Proces tworzenia drogi wewnętrznej obejmujący prace budowlane i utwardzanie terenu będzie wymagał dodatkowych zezwoleń od właściwych organów administracyjnych. Ustawa Prawo budowlane precyzuje wszelkie procedury dla dróg, które wymagają zgłoszenia oraz określa niezbędne dokumentu i formalności. 

Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w związku z robotami ziemnymi i budową dróg albo chciałbyś skorzystać z usług specjalistów w tej dziedzinie? 

Zapraszamy do kontaktu!

Działamy w pełni legalnie, w oparciu o przepisy prawa polskiego i UE, a wszelkie nasze działania są bezpieczne i w stu procentach profesjonalne. Pomożemy Ci w kwestii przeprowadzenia robót ziemnych i budowy drogi, nie łamiąc obowiązujących w naszym kraju reguł i nie narażając Cię na ewentualne kary pieniężne!

Źródła:

https://mojabudowa.pl/artykul/251_co_to_jest_droga_wewnetrzna_i_jak_ja_wybudowac.htm

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/U/D19940414Lj.pdf

Last modified: 4 maja, 2024