Do kiedy można wycinać drzewa? Kalendarz na 2023/2024 rok

Written by

do kiedy można wycinać drzewa

Aktualne przepisy dotyczące wycinki drzew w ubiegłym 2023 jak i obecnym 2024 roku mówią jasno – drzewo bez pozwolenia można usunąć, jednak trzeba pamiętać o kilku kwestiach formalnych, a także terminach. Warto więc dokładnie sprawdzić, kiedy i w jakich sytuacjach jest to możliwe. Dzięki temu dostosujesz się do przepisów ustawy o ochronie przyrody i unikniesz potencjalnych kar za bezprawne usuwanie drzew i krzewów.

Wycinka drzew 2023/2024 bez pozwolenia – możliwa poza okresem lęgowym ptaków!

W Polsce drzewa można wycinać na własnej działce poza okresem lęgowym ptaków, czyli od 15 października do końca lutego. Możesz wtedy usunąć drzewo na własnej działce zgodnie z prawem, bez żadnych konsekwencji. Wyjątek stanowią drzewa i krzewy, na których znajdują się ptaki objęte ochroną – w takiej sytuacji zakaz wycinki obowiązuje przez cały rok. Dlatego jeszcze przed przystąpieniem do prac, powinieneś sprawdzić, czy na terenie Twojej nieruchomości nie bytują gatunki ptaków objętych ochroną – ich wykaz znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Masz wątpliwości? Zanim zdecydujesz się wyciąć drzewo, skorzystaj z pomocy doświadczonego botanika, który sprawdzi stan faktyczny i da Ci pewność, że możesz przeprowadzić prace związane z usuwaniem drzew.

Czy można dokonać wycinki drzewa lub krzewu na własnej posesji poza okresem lęgowym?

Tak, ale z uwagi na okres lęgowy ptaków należy bardzo uważać. Wycinka drzew na własnej posesji jest możliwa również w okresie od 1 marca do 15 października, ale tylko wtedy, gdy nie spowoduje ona naruszenia zakazów wobec gatunków chronionych. W praktyce taka sytuacja występuje, jednak ma miejsce stosunkowo rzadko. Wynika to z jednej strony z tego, że wiosną i latem w koronach drzew i w krzewach mieszka wiele ptaków, a z drugiej z łatwości przeoczenia gniazda wśród gęstych gałęzi i liści.

Łatwo więc o błąd i bezprawną wycinkę drzew i krzewów. W takim wypadku możesz zostać oskarżony nie tylko o niszczenie schronień, ale również umyślne płoszenie lub niepokojenie ptaków w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych. Dlatego lepiej poczekać i zdecydować się na usunięcie drzewa lub krzewu w okresie jesienno-zimowym.

Jakie są kary za niedotrzymanie terminu wycinania drzew i krzewów?

Złamanie zakazów dotyczących gatunków chronionych może być bardzo kosztowne w skutkach. Zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie środowiska zostaniesz ukarany grzywną, a nawet aresztem.

Czy można wycinać drzewa na własnej posesji bez zezwolenia albo na zgłoszenie do urzędu?

Pamiętaj również o tym, że w niektórych przypadkach niezbędne będzie uzyskanie zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu. Dotyczy to przede wszystkim konkretnych gatunków drzew. Zanim więc zdecydujesz się na wycinkę, zmierz obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm nad ziemią oraz zweryfikuj jego gatunek.

Zezwolenie na wycinkę nie jest potrzebne w sytuacji, gdy obwód pnia drzewa nie przekracza:

  • 80 cm (w przypadku drzew, takich jak topola, wierzba, klon jesionolistny i klon srebrzysty);
  • 65 cm (w przypadku drzew, takich jak kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa i platan klonolistny);
  • 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew).

Warto również pamiętać, że wyciąć bez zezwolenia można drzewa i krzewy owocowe, drzewa rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m2 a także takie, które złamały się lub wywróciły.

W pozostałych przypadkach, a także w sytuacji, gdy wycinka jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej albo drzewo rośnie na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, nie możesz wyciąć drzewa bez pozwolenia.

Pamiętaj! Chcąc usunąć drzewo albo krzewy, zezwolenie nie zawsze będzie konieczne. Często wystarczy samo zgłoszenie wycinki do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Urząd ma 14 dni, by wydać sprzeciw – jeżeli tego nie zrobi, możesz usunąć drzewo zgodnie z planem.

Po więcej informacji dotyczących wycinki drzew, robót ziemnych lub innych naszych usług zapraszamy na naszego bloga gdzie w sposób szczegółowy i prosty przedstawiamy poszczególne aspekty związane z naszymi działaniami.

A jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w związku z usunięciem drzewa albo chciałbyś skorzystać z usług specjalistów w tej dziedzinie? Zapraszamy do kontaktu! Działamy w pełni legalnie, w oparciu o przepisy prawa polskiego i UE, a wszelkie nasze działania są bezpieczne i w stu procentach profesjonalne. Pomożemy Ci pozbyć się drzewa lub krzewu, nie łamiąc obowiązujących w naszym kraju reguł i nie narażając Cię na ewentualne kary pieniężne!

Last modified: 5 maja, 2024