Wymiana gruntu – metody, kiedy jest konieczna i ile kosztuje?

Written by

wymiana gruntu

Wymiana gruntu to kluczowa technika inżynieryjna, która pozwala na poprawę właściwości podłoża przez zastąpienie istniejącej gleby nową o lepszych parametrach nośności, większej wartości przepuszczalności oraz odporności na osiadanie. 

Czynniki wpływające na jakość gruntu:

 • Rodzaj gruntu 
 • Głębokość strefy przymarzania
 • Głębokość wód gruntowych
 • Przepuszczalność gruntu

Techniki wymiany gruntu

Wśród technik stosowanych w tym zakresie wyróżnić można:

 • Wtrysk cementu – polega na iniekcji mieszanki cementowej pod ciśnieniem, aby zwiększyć nośność i stabilność gruntu. 
 • Użycie geosyntetyków – wzmacniania gruntu, co jest szczególnie efektywne na terenach, gdzie podłoże wymaga dodatkowego wzmocnienia. 
 • Wibracyjne zagęszczanie gruntu oraz wibrowymiana – techniki polegające na użyciu specjalistycznych maszyn, które przez generowanie drgań zwiększają zagęszczenie gruntu.

Kiedy konieczna jest wymiana gruntu?

Kiedy konieczna jest wymiana gruntu?

Wymiana gruntu staje się konieczna, gdy badania geotechniczne wykażą, że naturalne podłoże jest zbyt słabe, aby utrzymać zaplanowaną konstrukcję. Szczególnie istotne jest to w przypadku budowy na gruntach:

 • organicznych,
 • torfowych,
 • silnie nasączonych wodą, gdzie ryzyko osiadania jest wysokie.

W przypadku płytkich wymian (tj. powyżej poziomu wód gruntowych, gdy kolejną warstwę stanowią grunty niespoiste lub spoiste w stanie zwartym) będzie prostą metodą polepszenia jakości gruntu pod budowę, natomiast gdy grunt wymaga wymiany, poniżej poziomu wód gruntowych lub warstwy gruntu są sypkie może dojść nawet do osuwiska.

Wymiana gruntu pod fundament

Wymiana gruntu pod fundamenty jest często niezbędna na terenach, gdzie naturalne podłoże nie zapewnia wystarczającej nośności. 

Proces ten obejmuje usunięcie słabej jakości gruntu i zastąpienie go warstwą gruntów lepszej jakości, co zapobiega późniejszemu osiadaniu konstrukcji. Należy to robić szczególnie pod fundamenty budynków, aby zapewnić trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji.

Wymiana gruntu pod dom

Wymiana gruntu pod dom to działanie konieczne, gdy planowana jest budowa na terenie o słabym gruncie. Tego typu prace umożliwiają zmianę właściwości gruntu na całej powierzchni pod budowę, co jest kluczowe dla zapewnienia stabilności i długotrwałości domu. Proces ten może obejmować zarówno zmianę głębokości nośnych warstw gruntowych, jak i poprawę ich parametrów fizykochemicznych.

W przypadku gdy wymiana gruntu ma miejsce na wybudowanym już domu to wymiana gruntu możliwa będzie tylko gdy warstwa słabych gruntów nie przekroczy 3 metrów.

Wymiana gruntu pod płytę fundamentową

Wymiana gruntu pod płytę fundamentową jest podobna do wymiany pod tradycyjne fundamenty, lecz wymaga jeszcze większej precyzji. Płyta fundamentowa rozprowadza obciążenia budynku równomiernie, co minimalizuje ryzyko osiadania. Dlatego grunt pod nią musi być niezwykle stabilny i nośny, co często osiąga się przez wymianę gruntu na większych głębokościach.

Dobrze jest też wykonać podbudowę z zagęszczonego piasku o grubości ~25 cm o prawidłowym stopniu zagęszczenia.

Czy wymiana gruntu wymaga pozwolenia na budowę?

W Polsce wymiana gruntu może wymagać pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w zależności od skali prac oraz lokalnych przepisów prawa budowlanego.

Zaleca się konsultację z odpowiednim urzędem, aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje i dokumenty przed rozpoczęciem prac.

Więcej informacji na temat pozwolenia można znaleźć w naszym wpisie na temat pozwolenia na budowę.

Jakie kruszywo do wymiany gruntu?

jakie kruszywo do wymiany gruntu

Do wymiany gruntu zwykle używa się kruszyw stabilizujących takich jak żwir, piasek czy mieszanki żwirowo-piaskowe, które na wskutek procesu zagęszczania gruntu będą mogły osiągnąć wysoki współczynnik gęstości.

Wybór odpowiedniego kruszywa zależy od rodzaju gruntu oraz wymagań specyficznych dla danej lokalizacji i planowanej konstrukcji.

Ile kosztuje wymiana gruntu? – Cennik 

Koszty wymiany gruntu zależą od wielu czynników, takich jak

 • Rodzaj,
 • Głębokość gruntu,
 • Wielkość obszaru,
 • Koszty transportu materiałów,
 • Wynajmu sprzętu. 

Orientacyjne koszty dla projektu o powierzchni 120 m², z wymaganą podsypką żwirową ok. 170 m³, mogą wynosić około 9500 zł, włączając prace koparki i zagęszczenie gruntu​. 

Dodatkowe koszty mogą wynikać z konieczności zabezpieczenia wykopu, gdzie na przykład miesięczny wynajem ścianki Larsena wraz z montażem i demontażem kosztuje 280-320 zł/m²​​. Koszty mogą się różnić w zależności od lokalnych warunków i specyficznych problemów z gruntem, takich jak nadmierna wilgotność czy zanieczyszczenia​.

Podsumowanie

Wymiana gruntu to istotna technika inżynieryjna pozwalająca na poprawę właściwości nośnych i przepuszczalności podłoża przez substytucję istniejącej gleby nowym materiałem o lepszych parametrach.

Stosowane metody, takie jak wtrysk cementu, użycie geosyntetyków, czy wibracyjne zagęszczanie gruntu, umożliwiają adaptację terenu pod specyficzne potrzeby budowlane. Wymiana gruntu jest niezbędna, gdy badania geotechniczne wskazują na niewystarczającą nośność naturalnego podłoża, co jest kluczowe na gruntach organicznych czy torfowych.

Koszty wymiany gruntu mogą być znaczne i zależą od czynników takich jak rodzaj i głębokość gruntu, wielkość obszaru, a także koszt transportu materiałów i wynajmu sprzętu.

W Polsce, działania takie mogą wymagać pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, w zależności od lokalnych przepisów prawnych.

W praktyce, wymiana gruntu pod fundamenty czy pod płytę fundamentową wymaga szczególnej precyzji, by zapewnić równomierne rozłożenie obciążeń i uniknąć problemów z osiadaniem budynku.

Po więcej informacji dotyczących robót ziemnych lub innych naszych usług zapraszamy na naszego bloga gdzie w sposób szczegółowy i prosty przedstawiamy poszczególne aspekty związane z naszymi działaniami.
Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w związku z pracami ziemnymi albo chciałbyś skorzystać z usług specjalistów w tej dziedzinie?

Zapraszamy do kontaktu!

Działamy w pełni legalnie, w oparciu o przepisy prawa polskiego i UE, a wszelkie nasze działania są bezpieczne i w stu procentach profesjonalne.

Pomożemy Ci w kwestii przeprowadzenia robót ziemnych, nie łamiąc obowiązujących w naszym kraju reguł i nie narażając Cię na ewentualne kary pieniężne!

Last modified: 4 maja, 2024