Czym jest i ile kosztuje Zagęszczanie gruntu?

Written by

zagęszczenie gruntu

Co to jest zagęszczenie gruntu?

Zagęszczenie gruntu to proces technologiczny, którego celem jest zwiększenie gęstości gruntu przez mechaniczne ułożenie cząstek gruntu bliżej siebie i zmniejszenie przestrzeni powietrznych w gruncie.

Proces ten jest zależny od uziarnienia gruntu oraz jest kluczowy w budownictwie, ponieważ poprawia nośność i stabilność podłoża, co jest niezbędne dla bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji.

Uziarnienie gruntu w skrócie to rozkład poszczególnych frakcji ziarnistości w gruncie, który można sprawdzić za pomocą badań laboratoryjnych, tj. analizy sitowej.

Co daje zagęszczenie gruntu

Prawidłowo przygotowane podłoże pod projekt budowlany przede wszystkim zapewni:

  • Bezpieczeństwo projektu – zapobiegnie osiadaniu grunt co może spowodować zachwianie stabilności konstrukcji, a nawet jej zawalenie.
  • Trwałość konstrukcji – zwiększa żywotność poprzez zmniejszenie porowatości gleby, wodoprzepuszczalności oraz wrażliwości na mróz oraz wodę.
  • Mniejsze koszty – poprzez redukcję kosztów przyszłościowych takich jak utrzymanie oraz naprawy.

Czym Zagęścić grunt?

Czym Zagęścić grunt?

Do zagęszczania gruntu wykorzystuje się różnorodne urządzenia, takie jak walce drogowe, zagęszczarki płytowe czy wibratory. Wybór narzędzia zależy od rodzaju gruntu oraz skali projektu. 

Dla gruntów sypkich, niespoistych najlepiej sprawdzają się walce, zwłaszcza przy zagęszczaniu narzutu kamienistego i rumoszy.

Natomiast w przypadku gruntów spoistych często korzysta się z zagęszczarek wibracyjnych choć ostatnimi czasy szczególnie efektywne zaczynają być walce wibracyjne szerokostopowe.

Jak sprawdzić czy grunt jest dobrze zagęszczony?

Najpopularniejszą metodą sprawdzenia czy grunt jest zagęszczony jest sondowanie polegające na pomiarze oporu wkręcanej w głąb gruntu sondy.

Ocena jakości zagęszczenia gruntu odbywa się też poprzez badanie geologiczne: badania polowe i laboratoryjne, które określają wilgotność oraz gęstość gruntu. Jednym z popularnych testów jest test Proctora, który pozwala określić maksymalną gęstość gruntu przy optymalnej wilgotności. 

Parametrem branym pod uwagę przy badaniu zagęszczaniu gruntów nasypowych jest wskaźnik zagęszczenia gruntu (IS), a rodzimych stopień zagęszczenia gruntu (ID).

Prawidłowe zagęszczenie gruntu

Prawidłowe zagęszczenie gruntu

Prawidłowe zagęszczenie gruntu jest osiągane, gdy grunt osiągnie swoją maksymalną gęstość przy optymalnej wilgotności. Jest to kluczowe dla zapewnienia stabilności i nośności fundamentów, nawierzchni drogowych oraz innych konstrukcji budowlanych.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu (IS), podobny do wskaźnika (ID), jest wartością bez jednostki miarowej, która zazwyczaj oscyluje między 0,90 a 1,00. Chociaż czasami może osiągnąć wyższe wartości, rzadko jest zalecane, aby przekraczała 0,98. Dla większości projektów budowlanych optymalny poziom wskaźnika zagęszczenia gruntu wynosi właśnie 0,98, co jest uznawane za wystarczające.

Zagęszczenie gruntu pod posadzkę

Zagęszczenie gruntu pod posadzkę musi być wykonane z wyjątkową dokładnością, aby uniknąć późniejszego osiadania czy pęknięć. Zazwyczaj stosuje się tu metody dynamiczne, które są efektywne w osiąganiu wysokiej gęstości i równomiernego zagęszczenia.

Gęstość powinna wynosić ls= 0,81 – 1,00.

Zagęszczenie gruntu pod fundamenty

zagęszczenie gruntu pod fundamenty

Pod fundamenty, szczególnie te przenoszące duże obciążenia, grunt musi być zagęszczony do wysokiego stopnia, najlepiej ls= 0,81 – 1,00.

Umożliwia to wytrzymałość konstrukcji na przemieszczenia i osiadania, zapewniając długotrwałą stabilność. 

Zagęszczenie gruntu pod płytę fundamentową

Zagęszczenie gruntu pod płytę fundamentową wymaga szczególnej precyzji, aby cała płyta była równomiernie wsparta. Używa się tu głównie zagęszczarek mechanicznych, które mogą efektywnie pracować na większych powierzchniach, a gęstość gruntu powinna znajdować się w górnych wartościach normy, najlepiej powyżej ls= 0,80 

Zagęszczenie gruntu pod drogę

W przypadku dróg, odpowiednie zagęszczenie gruntu jest krytyczne dla uniknięcia deformacji spowodowanych ruchem pojazdów. Stosuje się tutaj ciężkie walce drogowe, które mogą efektywnie zagęszczać zarówno grunty spoiste, jak i niespoiste.

Grunt pod budowę drogi powinien lub placu parkingowego powinien mieć wskaźnik zagęszczenia na najwyższym możliwym poziomie, najlepiej w przedziale ls=0.94-1.00

Ile kosztuje zagęszczenie gruntu?

Koszty zagęszczenia gruntu są uzależnione od wielu czynników, w tym od:

  • Rodzaju gruntu
  • Metod badawczych
  • Zakresu prac

Cena może się wahać w zależności od potrzeb konkretnego projektu i wybranej metody zagęszczenia. Koszty badań związane są z różnorodnością metod, jak sondowanie dynamiczne czy statyczne, które mogą być rozliczane na różne sposoby – na przykład za metr pomiaru lub liczbę wykonanych prób.

Dodatkowo, ceny za same prace związane z zagęszczaniem gruntu mogą się różnić w zależności od regionu i jakości wykonania pracy, przykładowo koszt dostawy gruntu piaszczystego zagęszczanego może wynosić około 53,3 zł za metr sześcienny, natomiast podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 25 cm może kosztować około 53,3 zł za metr kwadratowy​ 

Generalnie, badania zagęszczenia gruntu, które są kluczowe dla zapewnienia stabilności i odpowiedniej nośności podłoża, nie należą do najtańszych inwestycji i mogą osiągać wartości od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Podsumowanie:

Jak sprawdzić czy grunt jest dobrze zagęszczony?

Zagęszczenie gruntu to proces w budownictwie, mający na celu zwiększenie gęstości gruntu przez mechaniczne zbliżenie jego cząstek, co poprawia nośność i stabilność podłoża, zmniejszając ryzyko osiadania konstrukcji.

Umożliwia to wydłużenie trwałości konstrukcji i zmniejszenie kosztów przyszłych napraw. Do zagęszczania stosuje się różne urządzenia, takie jak walce drogowe czy zagęszczarki wibracyjne, odpowiednio dobierane do typu gruntu i wielkości projektu.

Po więcej informacji dotyczących robót ziemnych lub innych naszych usług zapraszamy na naszego bloga gdzie w sposób szczegółowy i prosty przedstawiamy poszczególne aspekty związane z naszymi działaniami.
Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w związku z pracami ziemnymi albo chciałbyś skorzystać z usług specjalistów w tej dziedzinie?

Zapraszamy do kontaktu!

Działamy w pełni legalnie, w oparciu o przepisy prawa polskiego i UE, a wszelkie nasze działania są bezpieczne i w stu procentach profesjonalne. Pomożemy Ci w kwestii przeprowadzenia robót ziemnych, nie łamiąc obowiązujących w naszym kraju reguł i nie narażając Cię na ewentualne kary pieniężne!

Last modified: 4 maja, 2024