Czy można wyciąć świerk bez zezwolenia? Aktualne przepisy 2023/2024

Written by

czy można wyciąć świerk bez zezwolenia

Dobrowolne usunięcie drzewa lub krzewu na swojej działce nie zawsze jest możliwe. W wielu przypadkach będziesz potrzebować zezwolenie na usunięcie drzewa albo przynajmniej zgłoszenie tego faktu do odpowiedniego urzędu. A co mówią przepisy dotyczące wycinki drzew w przypadku świerku? Jak się okazuje, do jego usunięcia nie musi być potrzebne wydanie zezwolenia, jednak niezbędne jest spełnienie określonych warunków. Kiedy można wyciąć świerk na działce w 2023 roku i kiedy będzie to możliwe w 2024 roku? Sprawdźmy!

Czy można wyciąć świerk na własnej działce bez zezwolenia?

Tak – istnieje możliwość wycinania drzew, takich jak świerk, bez zezwolenia, ale tylko w konkretnych przypadkach, o których mówią przepisy ustawy o ochronie przyrody. W jakich sytuacjach można wyciąć drzewo na swojej działce bez konieczności uzyskiwania pozwolenia w 2023 i 2024 roku?

 • W sytuacji, gdy drzewo zostało złamane lub wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku albo katastrofy – przed usunięciem właściwy organ powinien obejrzeć drzewa i krzewy złamane, a także stwierdzić, że stanowią złom lub wywrot.
 • W sytuacji, gdy drzewo jest usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użytkowania rolniczego (bez względu na jego obwód i zajętą powierzchnię).
 • W sytuacji, gdy drzewo rośnie na plantacji lub w lesie (zgodnie z ustawą o lasach stosuje się tam inne zasady pozyskiwania drewna).

Co więcej, niekiedy drzewa można wyciąć bez zezwolenie, jeżeli ich obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza odpowiedniej długości – w przypadku świerków jest to 50 cm.

Uwaga! Świerku nie można wyciąć bez pozwolenia, jeżeli rośnie on w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni udostępnionych do zwiedzania. Również w sytuacji, gdy ścięcie drzewa jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, potrzeba na to zezwolenia.

Ile można przyciąć świerk bez zezwolenia?

Wielu właścicieli działek, na których rosną świerki albo inne drzewa, zastanawia się również nad kwestią ich przycinania. Zgodnie z przepisami polskiego prawa wszelkie zabiegi pielęgnacyjne można przeprowadzać bez pytania o zgodę i uzyskiwania zezwolenia. Warto jednak pamiętać, że zbyt drastyczne przycinanie drzew może zostać uznane za ich niszczenie i doprowadzić do obumierania.

Dlatego sugerujemy, by jednorazowo przycinać świerki do 30 procent ich wysokości i rozłożyć cały proces np. na 2-3 sezony.

Jaki świerk można wyciąć bez zezwolenia?

W sytuacji, gdy nie mówimy o drzewach lub krzewach na plantacjach, a także tych, które nie zostały złamane i nie są usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użytkowania rolniczego, do ich wycinki może być potrzebne zezwolenie. Istnieją jednak wyjątki – niekiedy drzewa można wyciąć bez pozwolenia, wyłącznie na zgłoszenie. Kiedy jest to możliwe?

W przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm nad gruntem nie przekracza:

 • 80 cm – dotyczy to takich drzew, jak topole, wierzby, klony jesionolistne i klon srebrzyste;
 • 65 cm – dotyczy to takich drzew, jak kasztanowce zwyczajne, robinie akacjowe i platany klonolistne;
 • 50 cm – dotyczy to pozostałych gatunków drzew, w tym świerków.

Jeżeli więc obwód pnia drzewa, takiego jak świerk, nie jest większy niż 50 cm, możesz wyciąć je bez zezwolenia. Pamiętaj jednak, by zgłaszać ten faktu w urzędzie miasta lub gminy.

Uwaga! Krzewy rosnące na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, a także drzewa owocowe można wycinać bez żadnych ograniczeń.

Kiedy można wyciąć świerk?

Świerk oraz inne drzewa można wycinać tylko wtedy, gdy masz pewność, że należy do Ciebie i nie ma żadnych przeszkód prawnych, które mogłyby zabraniać jego usunięcie (np. gdy rosną na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków). W wielu przypadkach wystarczy samo zgłoszenie.

Oczywiście czasami do wycinki drzew i krzewów niezbędne niezbędne okaże się zezwolenie. Jeżeli np, obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm przekracza 50 cm, powinieneś złożyć stosowny wniosek – zgodę wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela oraz adres nieruchomości, na której rośnie drzewo;
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością;
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm;
 • miejsce, termin i cel usunięcia drzewa;
 • rysunek, mapę albo projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji (opcjonalnie);
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (opcjonalnie);
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom (opcjonalnie, jeżeli takie zostało wydane).

W praktyce usunięcie świerku z posesji nie powinno stanowić większych problemów.

Po więcej informacji dotyczących wycinki drzew, robót ziemnych lub innych naszych usług zapraszamy na naszego bloga gdzie w sposób szczegółowy i prosty przedstawiamy poszczególne aspekty związane z naszymi działaniami. 

A jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w związku z usunięciem drzewa albo chciałbyś skorzystać z usług specjalistów w tej dziedzinie? Zapraszamy do kontaktu! Działamy w pełni legalnie, w oparciu o przepisy prawa polskiego i UE, a wszelkie nasze działania są bezpieczne i w stu procentach profesjonalne. Pomożemy Ci pozbyć się drzewa lub krzewu, nie łamiąc obowiązujących w naszym kraju reguł i nie narażając Cię na ewentualne kary pieniężne!

Last modified: 9 kwietnia, 2024