wyburzenia i rozbiórki- kiedy są potrzebne i jak je zrobić legalnie w 2024

Written by

Wyburzenia i rozbiórki w okolicach Warszawy. Jak i kiedy przeprowadzić je legalnie i bezpiecznie. Gdzie zgłosić się o pozwolenia? Jak zminimalizować koszty przy użyciu odzyskanych materiałów?
Zobacz nasz poradnik, a znajdziesz odpowiedzi na te pytania!

wyburzenie i rozbiórka

Wyburzenia i rozbiórki – czym się różnią

Wyburzenie to całkowite zniszczenie obiektu budowlanego, natomiast rozbiórka to kontrolowany proces demontażu obiektu budowlanego, polegający na jego rozebraniu na części. Proces ten może odbywać się za pomocą różnych technik, takich jak wyburzanie mechaniczne, wyburzanie ręczne, implozja czy użycie materiałów wybuchowych.

Celem rozbiórki może być:

 • Odyskanie materiałów budowlanych do ponownego wykorzystania.
 • Segregacja odpadów i utylizacja w sposób zgodny z ochroną środowiska.
 • Zagospodarowanie terenu pod nowy projekt.

Wyburzenie – kiedy jest koniecznością?

wyburzenie domu

Wyburzenie to zdecydowanie bardziej radykalny zabieg, polegający na całkowitym rozebraniu i zniszczeniu obiektu budowlanego. Decyzja o rozbiórce powinna być podyktowana względami bezpieczeństwa lub koniecznością.

Obiekty zagrażające bezpieczeństwu:

 • Widoczne pęknięcia ścian,
 • niestabilność fundamentów,
 • uszkodzony dach – to niepokojące sygnały.

Takie oznaki mogą świadczyć o awarii konstrukcyjnej budynku, który stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia. W takiej sytuacji zwłoka jest niedopuszczalna – priorytetem staje się natychmiastowa rozbiórka obiektu.

Budynki nie nadające się do modernizacji:

Niekiedy stan techniczny budynku jest na tyle fatalny, że remont mija się z celem. Koszty wzmocnień i prac modernizacyjnych mogą znacznie przewyższyć koszty rozbiórki i budowy nowego obiektu o pożądanych parametrach.

Kolizja z planem zagospodarowania przestrzennego:

Warto również wspomnieć o sytuacjach, w których wyburzenie jest niejako wymuszone zapisami prawnymi. Jeśli działka, na której stoi budynek, została objęta planem zagospodarowania przestrzennego przewidującym powstanie np. parku czy drogi publicznej, niestety konieczna będzie rozbiórka istniejącej zabudowy.

Rozbiórka budynków gospodarczych i garaży:

Z czasem nasze potrzeby się zmieniają. Chcemy stworzyć przydomowy ogród, basen, czy nowoczesny taras. W takich sytuacjach rozbiórka zbędnych budynków gospodarczych czy garaży pozwala nam na optymalizację przestrzeni i realizację nowych pomysłów.

Wyburzenia starych terenów poprzemysłowych:

Wiele miast boryka się z terenami poprzemysłowymi, które wymagają rewitalizacji. Rozbiórka starych hal produkcyjnych czy budynków administracyjnych stanowi pierwszy krok do przekształcenia tych obszarów w nowoczesne osiedla, biurowce czy centra handlowe.

Rozbiórka w przebudowie infrastruktury drogowej:

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej często wiąże się z koniecznością rozbiórki istniejących dróg, chodników czy murów oporowych. Dzięki tego typu pracom możemy budować nowe skrzyżowania, ronda czy ścieżki rowerowe, usprawniając ruch i podnosząc bezpieczeństwo.

Wyburzenie czy częściowa rozbiórka? Kiedy wystarczy selektywna ingerencja

Warto wspomnieć o tym, że nie zawsze musimy sięgać po radykalne środki. W niektórych przypadkach wystarczy selektywny demontaż elementów budynku. Czym zatem różni się rozbiórka od demontażu?

Rozbiórka vs demontaż:

Rozbiórka, jak wspomnieliśmy wcześniej, oznacza całkowite zniszczenie obiektu. Demontaż natomiast polega na rozbiórce selektywnej, czyli ostrożnym usuwaniu poszczególnych elementów budynku z możliwością ich późniejszego wykorzystania.

Kiedy demontaż to dobry wybór?

Demontaż sprawdzi się w sytuacji, gdy chcemy odzyskać wartościowe materiały budowlane, takie jak cegły, belki stropowe czy elementy stolarki drzwiowej i okiennej. Materiały te mogą zostać ponownie wykorzystane w nowym obiekcie, przyczyniając się do oszczędności i wpisując się w trend zrównoważonego budownictwa.

Rozbiórka – kiedy wymagane jest pozwolenie?

Zanim rozpoczniemy jakiekolwiek prace rozbiórkowe, musimy dopełnić formalności urzędowych. W zależności od specyfiki obiektu i zakresu prac, konieczne może okazać się uzyskanie pozwolenia na wyburzenie lub zgłoszenie rozbiórki do odpowiedniego urzędu:

1. Starostwo powiatowe:

 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę składa się do starostwa powiatowego właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.
 • W przypadku budynków o wysokości do 8 metrów, nie wpisanych do rejestru zabytków, nie położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską i których rozbiórka nie wymaga sporządzenia projektu rozbiórki.

2. Urząd miasta:

 • W przypadku budynków o wysokości do 8 metrów, nie wpisanych do rejestru zabytków, nie położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską i wymagających sporządzenia projektu rozbiórki.
 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę składa się do urzędu miasta na prawach powiatu właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.

3. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego:

 • W przypadku budynków o wysokości powyżej 8 metrów, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską lub jeśli rozbiórka może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne.

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę składa się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.

Wyburzenia i rozbiórki z profesjonalną firmą to przede wszystkim bezpieczeństwo

Wyburzenia i rozbiórki to procesy, które wiążą się z pewnym ryzykiem. Dlatego tak ważne jest, aby powierzyć je doświadczonej firmie wyburzeniowej. Profesjonaliści gwarantują:

 • Bezpieczeństwo prac: Posiadają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i sprzęt, aby przeprowadzić rozbiórkę w sposób bezpieczny dla ludzi i otoczenia.
 • Terminowość: Realizują zlecenia terminowo i zgodnie z harmonogramem.
 • Ekologiczna utylizacja odpadów: Dbają o właściwe zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku rozbiórki, minimalizując negatywny wpływ na środowisko.

Zakres usług firm wyburzeniowych

Firmy wyburzeniowe oferują szeroki zakres usług, obejmujących:

 • Przygotowanie planu rozbiórki: Dokładna analiza obiektu i otoczenia pozwala na opracowanie optymalnego planu prac.
 • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń: Profesjonaliści mogą pomóc w dopełnieniu formalności urzędowych.
 • Zabezpieczenie terenu: Wygrodzenie strefy niebezpiecznej i oznakowanie terenu zapewnia bezpieczeństwo osób postronnych.
 • Prace rozbiórkowe: Wykorzystanie odpowiedniego sprzętu i technik gwarantuje bezpieczną i sprawną rozbiórkę.
 • Utylizacja odpadów: Segregacja i wywóz odpadów do certyfikowanych miejsc utylizacji.

Korzyści ze współpracy z firmą wyburzeniową

Współpraca z doświadczoną firmą wyburzeniową to:

 • Oszczędność czasu: Profesjonaliści zajmą się wszystkimi formalnościami i pracami, oszczędzając Twój czas i energię.
 • Oszczędność pieniędzy: Doświadczona firma może zaproponować optymalne rozwiązania, które zminimalizują koszty rozbiórki.

Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w związku z rozbiórką lub wyburzeniem albo chciałbyś skorzystać z usług specjalistów w tej dziedzinie? Zapraszamy do kontaktu!

Działamy w pełni legalnie, w oparciu o przepisy prawa polskiego i UE, a wszelkie nasze działania są bezpieczne i w stu procentach profesjonalne. Pomożemy Ci w kwestii przeprowadzenia rozbiórki lub wyburzenia, nie łamiąc obowiązujących w naszym kraju reguł i nie narażając Cię na ewentualne kary pieniężne!

Last modified: 11 marca, 2024